Ägaransvar


Ägaransvar handlar om hur ägare av ett bolag påverkar bolaget till ett ansvarsfullt företagande. Första AP-fondens ägaransvarsarbete omfattar tre områden, internationellt kallat ESG vilket står för Environment (miljö), Social (socialt) and Governance (bolagsstyrning).

Nyheter inom ägaransvar publiceras med övriga nyheter.

Uttalande om händelserna i Swedbank

Första AP-fonden om skatteplanering m.m.

Första AP-fonden arbetar aktivt med ägaransvar. Det görs dels genom de officiella kanalerna som valberedningar och bolagsstämmor, dels genom dialoger med bolagen, enskilt eller tillsammans med andra ägare.

Läs mer om Första AP-fondens deltagande i bolagsstämmor och ett urval frågor som fonden lyft på tidigare stämmor menyn till vänster.

Viktiga frågor för Första AP-fonden

• Styrelsesammansättning
• Bolagens arbete mot korruption
• Kapitalstruktur i bolagen
• Utformning av incitamentsprogram
• Ansvarsfullt företagande med fokus på miljöfrågor, sociala frågor och bolagsstyrning

Fondens årliga ägarstyrningsrapporter beskriver arbetet under året.