Hållbart värdeskapande


Första AP-fonden arbetar strukturerat med hållbart värdeskapande i investeringsprocessen med utgångspunkt från den hållbarhetsstrategi som fondens styrelse beslutar. Du finner den här.

Inom hållbarhet pratar man ofta om ESG som står för Environment (miljö), Social (samhälle) och Governance (bolagsstyrning). Bolagsstyrningsfrågor handlar om relationen mellan bolaget och dess ägare och relationerna mellan ägarna, medan miljöfrågorna och de sociala frågorna handlar om relationer mellan bolaget och andra intressenter i samhället. Första AP-fondens definition av ESG finner du här.

 

  • Kontakt
  • Ossian Ekdahl
  • Ossian Ekdahl
  • Chef ägarstyrning
  • Tel: 08-566 20 209
  • Mob: 0709-68 12 09