Etikrådet


Etikrådet är ett samarbete mellan Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Genom Etikrådet arbetar fonderna gemensamt med miljö- och etikfrågor i utländska bolag.

Samarbetet avser:

  • genomlysning av fondernas portföljer rörande kränkning av internationella konventioner
  • analys av incidenter
  • dialog med bolagen
  • förebyggande initiativ

Länk till Etikrådets webbplats