Stämmosäsongen 2013

Under 2013 deltog fonden i 37 svenska bolagsstämmor, varav två extra stämmor. En sammanställning av fondens aktivitet på de svenska stämmorna finner du här.

I utländska bolag är fondens ägarandel typiskt sett lägre. Fondens direkta inflytande i utländska bolag blir därför mindre. På bolagsstämmor i utländska bolag sker röstningen genom fullmakt. Första AP-fonden meddelar genom ett elektroniskt förfarande hur fonden röstar. Under 2013 röstade fonden på 461 stämmor i 453 bolag. Första AP-fondens Global voting report 2013 finner du här.

Första AP-fonden skickar också brev till utländska bolag där vi röstat emot styrelsens förslag i någon fråga. Under 2013 skickades sådana brev till 50 bolag varav 28 handlade om att fonden röstat emot att vd och styrelseordföranden är samma person. I 42 fall påtalades att fonden röstat emot bolagens förslag till incitamentsprogrammet på grund av att de saknar prestationskrav och i fem fall påtalades att fonden röstat emot bolagens förslag till emissionsmandat.