Första AP-fondens synpunkter

Inom bolagsstyrningsområdet finns alltid ett antal frågor som diskuteras bland ägare. De mest aktuella frågorna där Första AP-fonden har tagit ställning kommer vi att samla på denna sida.

Första AP-fonden på bolagsstämmor

Swedbank

Industrivärden och SCA

Övriga frågor

Första AP-fonden om skatteplanering

Etikrådets positioner

Etikrådet publicerar sina positioner på etikrådets webbsida. Positionerna gäller Antipersonella minor och klusterbomber, Kärnvapen, Politik för global utveckling, Tobak, Västsahara och Israel- och Palestina-konflikten. Du hittar dem här.