Ägardirektiv onoterade fastighetsbolag

De onoterade fastighetsbolag som fonden äger och har ett stort inflytande i ska följa fondens ägardirektiv - i tillägg till fondens ägarpolicy.