Finansinspektionen beslutar om sanktionsavgifter för Första AP-fonden

9 juni 2017

 

Finansinspektionen beslutar om sanktionsavgifter för Första AP-fonden enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

 

Finansinspektionen beslutar att Första AP-fonden ska betala femhundratusen (500 000) kronor för att inte i rätt tid ha anmält till Finansinspektionen att röstetalet för Första AP-fondens aktier i IAR Systems Group AB passerat en flaggningsgräns. Likaså beslutar Finansinspektionen att Första AP-fonden ska betala trettiofemtusen (35 000) kronor för att inte i rätt tid har anmält att innehavet av aktier och röster i Arcam Aktiebolag (publ) passerat en flaggningsgräns.

 

Första AP-fonden avser inte att överklaga besluten.