Industrivärdens förändringar välkomnas

Första AP-fonden positiv

22 januari 2015

Industrivärden har idag kommunicerat vissa förändringar som kommer att föreslås valberedningarna i Industrivärden och dess innehavsbolag inför årets bolagsstämmor. [pressmeddelande från Industrivärden]

Första AP-fonden välkomnar de förändringar som föreslås. De är i linje med utveckling inom svensk bolagsstyrning som vi varit med och drivit, där styrelseledamöter har ett rimligt antal uppdrag och inte står i inbördes beroendeställning.

Det är positivt att Industrivärden förbättrar ägarstyrningsmodellen så att rollfördelning mellan Industrivärden och innehavsbolagen blir tydligare. De förändringar som huvudägarna kommer att verka för i respektive valberedning bidrar till denna tydlighet. Första AP-fonden kan därför stödja föreslagna förändringar vid vårens bolagsstämmor. Vi välkomnar också huvudägarnas ambition att förbättra dialogen med andra ägare. Första AP-fonden ser fram emot att delta i dessa dialoger i syfte att bidra till vårt gemensamma intresse: att bolagen utvecklas i en positiv riktning.