Innehav

 

Nedan återfinns länkar till förteckning över Första AP-fondens innehav. Listan publiceras vid hel- och halvårsrapportering.

 

2018-06-30 Noterade värdepapper
2018-06-30 Onoterade innehav och intressebolag

2017-12-31

Noterade värdepapper
2017-12-31 Onoterade innehav och intressebolag
2017-06-30 Noterade värdepapper
2017-06-30 Onoterade innehav och intressebolag
2016-12-31 Noterade värdepapper
2016-12-31 Onoterade innehav och intressebolag
2016-06-30 Innehav
2015-12-31 Noterade värdepapper
2015-06-30 Globalt inkl Sverige
Onoterade innehav och intressebolag
2014-12-31 Sverige
Globalt
Onoterat
Externa mandat
2014-06-30 Sverige
Globalt
2013-12-31 Sverige
Globalt
2013-06-30 Sverige
Globalt

 

För historik, se Arkiv innehav i länkar till vänster.