Vårt investeringsarbete


Första AP-fondens investeringsarbete präglas av medarbetarnas höga individuella kompetens och stora mått av eget ansvar kombinerat med en betydande grad av samarbete över specialistgränserna. Läs mer om hur vi arbetar under rubrikerna till vänster.