Klimatförändringar

Första AP-fonden bedömer att klimatfrågan är central för fondens framtida investeringar och avkastning.

Första AP-fonden är medlem av investerargruppen Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC). IIGCC är ett forum för europeiska institutionella investerare för att samarbeta kring klimatfrågor och föra fram investerarnas önskemål inom klimatområdet till beslutsfattare.

Läs mer på IIGCC:s hemsida i länken till höger.

Dessutom har Första AP-fonden, som enda svenska pensionsfond, deltagit i en analys om hur olika scenarier gällande klimatutvecklingen kan komma att påverka fondens långsiktiga avkastning. Studien, Mercers Climate Change Scenarios - Implication for Strategic Asset Allocation, gjordes i samarbete med tretton andra internationella pensionsfonder, Carbon Trust, IFC (en del av Världsbanken) och ledande klimatforskare. Studien har identifierat risker och investeringsmöjligheter för långsiktiga investerare.

Ta del av rapporten och läs mer på Mercers hemsida, båda finns länkat till höger.

Mer om klimatarbetet på Första AP-fonden:

Intervju med Andrejs Landsmanis, tidigare chef för allokering på Första AP-fonden, om hur fonden tar klimatförändringar i beaktande i investeringar.

Intervju med Danyelle Guyatt, Global Head of Research, Responsible Investment på Mercer, gjord med anledning av klimatstudien.

I jämförelse med den klimatpåverkan som Första AP-fondens har genom sina investeringar är fondens påverkan från den egna kontorsverksam- heten inklusive resor minimal. Det hyreskontrakt som vi har med vår hyresvärd Vasakronan är ett så kallat grönt hyresavtal och i övrigt är det främst tjänsteresor som ger koldioxidavtryck. Vi har klimatkompenserat för det koldioxidavtryck som fondens verksamhet ger upphov till med FN-godkänd klimatkompensation, så kallad Gold Standard CER, från projekt för förnyelsebar energiproduktion. Certifikatet för kompansationen ser du här.