Tillgångsslag

Första AP-fondens portfölj består av olika tillgångsslag, som vart och ett bidrar till väl avvägd risk och avkastning i den totala portföljen. Läs mer om tillgångsslagen i menyn till vänster.