Aktier

Aktier utgör det största enskilda tillgångsslaget i portföljen. Aktier har en hög risk och högre förväntad avkastning på lång sikt än många andra tillgångsslag. Skillnaden i förväntad avkastning mellan obligationer och aktier, aktieriskpremien, brukar uppskattas till mellan 3 och 5 procentenheter per år.

Första AP-fonden har en koncentrerad aktieportfölj som förvaltas internt, med relativt få bolag byggd på aktiva val efter egen analys. Långsiktighet i förvaltningen är en av grundpelarna i aktieportföljen. Den egna förvaltningsorganisationen förvaltar svenska och utländska aktier på utvecklade marknader med fokus på stora och medelstora bolag. Cirka 74,3 procent av aktieportföljen förvaltades internt under 2014.

Cirka 25 procent av aktieportföljen förvaltas av ett femtontal externa förvaltare. De används för att komplettera fondens egen kompetens och för att bredda exponeringen genom att investera i nya marknader som till exempel så kallade frontier markets och i småbolag.