Hedgefonder

Hedgefonder är en heterogen tillgångsklass. Första AP-fonden investerar i hedgefonder för att diversifiera portföljen – i synnerhet för större nedgångar på aktiemarknaden. En viktig del av risken i hedgefonder är exponeringen mot enskilda hedgefondförvaltare.

Fondens hedgefondsstrategi ska dämpa effekten av kraftiga kursrörelser i den övriga portföljen. Hedgefondsportföljen är under normala omständigheter icke-korrelerad med fondens övriga portfölj, och negativt korrelerad vid kraftiga börsnedgångar.