Infrastruktur

Infrastruktur består av de fysiska strukturer, anläggningar eller nät som tillhandahåller tjänster. De är ofta naturliga monopol och därför på ett eller annat sätt reglerade. Infrastrukturinvesteringar ger ofta stabila kassaflöden och bra diversifiering mot fondens övriga tillgångar. Avkastningen är också mindre känslig för ekonomiska cykler. Förändringar i gällande regleringar är en betydande risk vid investeringar i infrastruktur.