Riskkapitalfonder

Riskkapitalfonder investerar i onoterade bolag. Avkastningen i denna tillgångsklass förväntas över tid vara högre än för noterade aktier. Riskkapitalfonder arbetar genom aktivt ägande med stora resurser och tydlig strategisk agenda för värdeskapande, vilket normalt ökar värdet på dessa bolag. Första AP-fonden har sedan 2006 investerat globalt i riskkapitalfonder. Strategin är att fortsätta öka exponeringen mot tillgångsklassen.