Valuta

Valuta är en tillgångsklass med särskilda egenskaper. Tillgångsklassen binder inget kapital och förväntas inte heller genera någon långsiktig avkastning. Värdet på en valuta påverkas av förväntade skillnader i inflationstakt och korträntor mellan valutaområdena. Valuta visar sig vara en tillgång som ger en bra diversifiering gentemot andra tillgångsslag, särskilt aktier.

Första AP-fondens valutaförvaltning arbetar både operationellt och strategiskt. Den strategiska inriktningen innebär att skapa en valutasammansättning som bedöms långsiktigt lämplig utifrån en fundamental värderingsprincip.