Uteslutna emittenter

Första AP-fonden har beslutat att inte investera i värdepapper utgivna av nedanstående emittenter (ISIN-numret gäller den noterade aktien). Beslutet gäller tills vidare och för både internt och externt förvaltade portföljer. 

Uteslutna emittenter