Första AP-fonden i inkomstpensionssystemet


Första AP-fonden har tillsammans med Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna två huvuduppgifter i det allmänna inkomstpensionssystemet. Fonderna fungerar dels som en buffert, med syfte att täcka framtida utbetalningar av pensioner, dels bidrar fondernas avkastning till pensionssystemets finansiering på lång sikt. Ju högre avkastning fonderna har desto stabilare blir pensionssystemet. Under de närmaste 25 till 30 åren kommer kapital att behöva tas ur AP-fonderna för att täcka pensionsutbetalningarna.

En överblick av AP-fonderna ges på apfonderna.se

Det svenska pensionssystemet

Det allmänna pensionssystemet är ett fristående system som helt finansieras med avgifter som baseras på utbetalda ersättningar. Alla som arbetar och betalar skatt är del av inkomstpensionssystemet. Varje månad betalas en fast avgift, 16 procent av lönen (upp till ett tak på 7,5 inkomstbasbelopp cirka 35 000 kr/månad), till inkomstpensionen, och 2,5 procent till premiepensionen.

De pengar som betalas in idag används för att betala dagens pensioner. I tider, som nu, när inbetalningarna är mindre än utbetalningarna till pensioner, används kapitalet i AP-fonderna för att fylla ut skillnaden. I perioder när inbetalningarna är större än utbetalningarna läggs överskottet i AP-fonderna. Mer information om pensionssystemet finns på Pensionsmyndighetens hemsida www.pensionsmyndigheten.se

 Inkomstpensionen är en del av den allmänna pensionen. Varje år avsätts 16 procent av lönen och andra skattepliktiga ersättningar till inkomstpensionen. Första AP-fonden förvaltar en del av pensionsreserven som används när det som betalas in till inkomstpension understiger det som ska betalas ut.