Mål och utvärdering


Målen för fondens verksamhet sätts av fondens styrelse.

Första AP-fondens mål är att uppnå en real avkastning efter kostnader på 4,0 procent per år på den totala portföljen mätt över rullande tioårsperioder.

Regeringen utvärderar årligen AP-fondernas verksamhet. Granskningen utmynnar i en skrivelse till riksdagen.

Finansdepartementet fastställer vilka delar av AP-fondernas verksamhet som ska granskas och vilka oberoende företag som ska bistå regeringen med analysarbetet. Dessa företag tar del av fondernas data och interna beslutsdokument som underlag till analysen.

Med utgångspunkt i analysen gör regeringen en egen bedömning av fondernas verksamhet. Regeringens bedömning återges i den skrivelse som går till riksdagen.

 

Regeringens skrivelse
till riksdagen

Pressmeddelande

Verksamhetsåret 2015 Finansdepartementet 2016-05-25

Verksamhetsåret 2014
McKinseyrapport för 2014

Verksamhetsåret 2013
McKinseyrapport för 2013

Verksamhetsåret 2012
Bilaga McKinseyrapport

Verksamhetsåret 2011
Bilaga McKinsey

Verksamhetsåret 2010
Bilaga 8 McKinsey

Finansdepartementet 2015-05-25


Finansdepartementet 2014-05-26

Finansdepartementet 2013-05-27
 

Finansdepartementet 2012-05-28
Rättelse av ovan, 2012-05-29

Finansdepartementet 2011-05-31

Verksamhetsåret 2009
Bilaga 8 McKinsey
Bilaga 9 KPMG

Finansdepartementet 2010-05-27

Verksamhetsåret 2008
Bilaga 8 McKinsey
Bilaga 9 KPMG

Finansdepartementet 2009-05-28

Verksamhetsåret 2007

Finansdepartementet 2008-05-29

Verksamhetsåret 2006

Finansdepartementet 2007-05-30

Verksamhetsåret 2005

Verksamhetsåret 2004

Verksamhetsåret 2003

Verksamhetsåret 2002

Verksamhetsåret 2001