Ledningen

Första AP-fondens ledning har det övergripande operativa ansvaret och fattar beslut om fondens verksamhet.

Första AP-fondens ledningsgrupp består av följande personer: