Styrelsen

Första AP-fondens styrelse består av nio ledamöter som utses av regeringen som även bestämmer arvoden och andra ersättningar.

Av ledamöterna föreslås två av organisationer som företräder arbetstagarintressen och två av organisationer som företräder arbetsgivarintressen. Samtliga förordnanden gäller för ett år.

Första AP-fondens styrelse består av följande ledamöter: