Uppdrag och vision

 

Uppdrag

Första AP-fonden ska leverera långsiktigt hög avkastning till låg risk för att bidra till en hög och förutsägbar ålderspension för dagens och morgondagens pensionärer. Uppdraget är att förvalta fondkapitalet till största möjliga nytta för pensionssystemet, så att det förblir tillförlitligt och allmänhetens förtroende upprätthålls.

Vision

Första AP-fonden ska vara en långsiktig investerare som bidrar till trygghet i och tilltro till pensionssystemet.