Upphandlingar

Första AP-fonden är en myndighet och lyder under lagen om offentlig upphandling. Här finns information om våra upphandlingar, såväl pågående som avslutade. 

Svar på angivet sätt

Observera att alla anbudsgivare måste, i för detta föreskriven tid och på det sätt som anges, svara skriftligen på de frågor som ställts i förfrågningsunderlaget.

Det går inte att svara på frågor från förfrågningsunderlaget först i samband med ett presentationsmöte.

Om frågorna från förfrågningsunderlaget inte besvaras på ovan angivet sätt, har anbudsgivaren inte uppfyllt villkoren för anbudsgivningen och utesluts från vidare handläggning.

Offentlig handling

Anbuden är i regel offentliga handlingar efter det att upphandlingen är avslutad och avtal tecknats. 

Kaptialförvaltningstjänster Övriga upphandlingar
2018 Namn Annons Frågor Tilldelningsbeslut
2 maj Upphandling Förvaltning av Aktier i tillväxtmarknader TED 4 juni 2018 Ej avslutad
16 mar Upphandling webbaserad tjänst avseende löneadministration TED Ej angivet 04 maj 2018
2017 Namn Annons Frågor Tilldelningsbeslut
24 nov Procurement of a Global Voting Service Ej angivet Ej angivet Tilldelningsbeslut
8 jun Upphandling av Upphandlingskonsulter Ej angivet Ej angivet Tilldelningsbeslut
14 feb Upphandling sjukvårdsförsäkring TED 23 februari 2017 Tilldelningsbeslut
2016 Namn Annons Frågor Tilldelningsbeslut
7 dec Upphandling - förvaltning av företagsobligationer High Yield Credits TED 18 jan 2017 19 jun 2017
25 jun Upphandling skatterådgivning och skatteadministration TED 17 augusti 2016 Tilldelningsbeslut
8 mar Upphandling receptionstjänster TED 14 mars 2016 Tilldelningsbeslut
2015 Namn Annons Frågor Tilldelningsbeslut
9 dec Procurement Legal Services TED 14 jan 2016 Tilldelningsbeslut
10 nov Compliance - regelefterlevnad TED Ej angivet Ej avslutad
5 okt Upphandling konsultstöd och skräddarsydd förvaltarplattform för externförvaltning TED 13 nov 2015 19 jul 2016
31 mar Riskanalyssystem TED Ej angivet Tilldelningsbeslut
2014 Namn Annons Frågor Tilldelningsbeslut
18 jun Analys av miljömässiga, social, bolagsstyrningsmässiga och etiska aspekter samt rådgivning TED 18 juli 2014 06 nov 2014
2013 Namn Annons Frågor Tilldelningsbeslut
3 okt Tjänster för global röstning TED Ej angivet Tilldelningsbeslut
10 jul Layouttjänster för tryck och webbplats samt teknisk utveckling av webbplats TED 8 Aug 2013 10 okt 2013
22 maj Konsult för översyn av system TED Ej angivet 12 dec 2013
24 apr Systemkonsultstöd för Agresso och Qlickview TED Ej angivet 27 sep 2013
1 apr Rekryteringstjänster TED 12 april 2013
7 maj 2013
19 jun 2013
2012 Namn Annons Frågor Tilldelningsbeslut
28 dec Kontorsstädning TED 13 jan 2013 14 mar 2013
28 dec Förvaltning av aktier i utvecklingsmarknader TED 2013-01-10 08 jul 2013
2011 Namn Annons Frågor Tilldelningsbeslut
9 maj Upphandling Kommunikation TED 27 maj 2011
18 juli 2011
02 sep 2011
26 jan Upphandling av juridiska tjänster TED 11 feb 2011 16 mar 2011
2010 Namn Annons Frågor Tilldelningsbeslut
30 jun Upphandling av strategisk hedgefond partner TED 12 Juli 2010 22 dec 2010
30 jun Analys av miljömässiga, social och etiska aspekter samt rådgivning TED 8 september 2010
30 juli 2010
18 nov 2010
19 maj Depåbanksupphandling TED Ej angivet 01 mar 2011
2009 Namn Annons Frågor Tilldelningsbeslut
20 okt Tjänster för global röstning TED Ej angivet 22 dec 2009
2008 Namn Annons Frågor Tilldelningsbeslut
5 dec Förvaltning Globalt noterade fastighets aktier samt Nordamerikanska noterade REITs TED Ej angivet 01 sep 2009
4 sep Förvaltning av aktier i småbolag i USA TED 25 Sept 2008 08 okt 2009
2007 Namn Annons Frågor Tilldelningsbeslut
23 okt Förvaltning av aktier i Stillahavsområdet TED Ej angivet 25 sep 2008
19 feb Förvaltning av japanska aktier TED 16 mar 2007 06 jul 2007