Beslut om förvaltare av globalt noterade fastighetsaktier

Första AP-Fonden har beslutat att i upphandlingen med diarienummer 2008:51.EXT om förvaltare av globalt noterade fastighetsaktier godkänna följande förvaltare för förvaltningsuppdrag


Förvaltare
AMP Capital Redding
CB Richard Ellis
ING Clarion
State Street Global Advisors

Beslutet innebär att förvaltarna godkänts för förvaltning inom området. Beslut om fondering av förvaltare tas separat.
Beslutet motiveras enligt följande:
De utvalda förvaltarna har en bredd som ger fonden god flexibilitet och diversifiering tillsammans med en hög förväntad riskjusterad avkastning efter kostnader. Förvaltarna bedöms komplettera varandra väl i investeringsstilar och riskprofiler och bidrar därigenom till riskspridningen i portföljen.