Beslut om förvaltare av aktier i amerikanska småbolag

Första AP-Fonden har beslutat att i upphandlingen med diarienummer 2008:40.EXT om förvaltare av aktier i amerikanska småbolag godkänna följande förvaltare för förvaltningsuppdrag


Förvaltare
Barclays Global Investors
Champlain Investment Partners
Dimensional Fund Advisors
Fisher Asset Management
Ironbridge Capital Management
Martingale Asset Management
Morgan Stanley Investment Management
Pzena Investment Management
Snyder Capital Management
Thompson, Siegel and Walmsley
TCW
UBS Global Asset Management

Beslutet innebär att förvaltarna godkänts för förvaltning inom området. Beslut om fondering av förvaltare tas separat.
Beslutet motiveras enligt följande:
De utvalda förvaltarna har en bredd som ger fonden god flexibilitet och diversifiering tillsammans med en hög förväntad riskjusterad avkastning efter kostnader. Förvaltarna bedöms komplettera varandra väl i investeringsstilar och riskprofiler och bidrar därigenom till riskspridningen i portföljen.