Tjänster för global röstning

Första AP-fonden, Andra AP-fonden, Tredje AP-fonden och Fjärde AP-fonden (fonderna) upphandlar genom ett delvis samordnat förfarande en röstningsplattform och service globala aktier (tjänsterna) för röstning på bolagsstämmor utanför Sverige.

Under 2009 har fonderna haft ett gemensamt pilotprojekt där man röstat på stämmor i cirka 300 utländska bolag. Varje fond beslutar själv hur röstningen ska göras i varje enskilt bolag. En svensk konsultfirma inom bolagsstyrning administrerade röstningen och en konsultfirma i Storbritannien tillhandahöll en röstningsplattform.

Huvudskälet för denna upphandling är att expandera röstningen till fler bolag. Fonderna avser att kontraktera tjänsterna för en treårsperiod.

Första AP-fonden har fått i uppdrag att annonsera upphandlingen av fonderna. Anbud i upphandlingen ska sändas till Första AP-fonden senast 2009-11-27 kl 17:00. Anbuden ska märkas med "dnr 2009:41 001.LED".

Mer information om upphandlingen och hur man ansöker hittar du i TED-annonsen på samlingssidan för upphandlingar. Första AP-fondens ägarpolicy återfinns här (pdf) .

Förfrågningsunderlaget (Request For Proposal) för tjänsterna finns här (pdf).