Analys av miljömässiga, social och etiska aspekter samt rådgivning

Första AP-fonden, Andra AP-fonden, Tredje AP-fonden och Fjärde AP-fonden upphandlar genom delvis samordnat förfarande ramavtal för analys av miljömässiga, sociala och etiska aspekter samt rådgivning omfattande bland annat

  • Screening avseende efterlevnad av konventioner och Global Compact
  • Bolagsanalys med avseende på miljömässiga, sociala och etiska aspekter
  • Sektor- och temabaserad analys med avseende på miljömässiga, sociala och etiska aspekter
  • Rådgivning och stöd i dialog med bolag i frågor kopplade till miljömässiga, sociala och etiska aspekter

Upphandlingen sker genom förhandlat förfarande. För att anmäla intresse att delta i upphandlingen ska en RFI besvaras (ladda ner RFI här) senast den 9 augusti 2010.

För uppgifter om "Article 29 (a)-(g) of Directive 92/50/EEC", klicka här.

Frågor om upphandlingen kan ställas till Nadine Viel Lamare genom att skicka mail till info@ethicalcouncil.com (ange 2010:32 001.LED i ärenderaden). Frågor och svar kommer att läggas ut på Etikrådets hemsida (www.ethicalcouncil.com) den 30 juli 2010.