Tilldelningsbeslut avseende Depåbanksupphandling

Efter en omfattande upphandlings- och utvärderingsprocess där kandidaterna har bedömts utifrån sin förmåga att tillhandahålla depåtjänster med hög kvalitet, en hög grad av STP kombinerat med ett konkurrenskraftigt pris har Första AP-fonden beslutat teckna avtal med J.P. Morgan Chase Bank N.A.  som enda leverantör av depåbankstjänster. De tjänster som inkluderas är CLS, matchning av affärstransaktioner samt redovisning och värdering av externt förvaltade mandat.  

Därmed har Första AP-fonden avslutat upphandlingen av depåbanks- och tilläggstjänster TED 146870-2010, 201030:BAO som annonserades 20 maj 2010.