Beslut i upphandlingen av Strategisk Hedgefond Partner

Första AP-Fonden beslutar att i upphandlingen med diarienummer EXT2010:33 av Strategisk Hedgefond Partner att godkänna följande förvaltare för förvaltningsuppdrag

Förvaltare 
AQR Capital Management
BlackRock Alternative Advisors
Blackstone Alternative Asset Management
Fauchier Partners Management
Mesirow Advanced Strategies
Protégé Partners
The Bornhoft Group


Beslutet innebär att förvaltarna godkänts för förvaltning inom området. Beslut om fondering av förvaltare tas separat.

Beslutet motiveras enligt följande:

De utvalda förvaltarna har en bredd som ger fonden god flexibilitet och diversifiering tillsammans med en hög förväntad riskjusterad avkastning efter kostnader. Förvaltarna bedöms komplettera varandra väl i investeringsstilar och riskprofiler och bidrar därigenom till riskspridningen i portföljen.