Upphandling Kommunikation

Rådgivning kommunikation och konsultstöd för produktion av extern och intern kommunikation

Mer information om upphandling och anbudsansökning finns att läsa i TED-annonsen på samlingssidan på upphandlingar.

Frågor om upphandlingen kan ställas till:

e-mail: procurement.201135@ap1.se