Tilldelningsbeslut avseende Upphandling av kommunikationstjänster

Efter en omfattande upphandlings- och utvärderingsprocess där anbudsgivare har bedömts utifrån sin förmåga att fungera som rådgivare i kommunikationsfrågor respektive konsultstöd för utformning och produktion av extern och intern kommunikation, har Första AP-fondens beslutat att teckna ramavtal med Hallvarsson & Halvarsson samt Intellecta Corporate.

Därmed har Första AP-fonden avslutat upphandlingen av kommunikationstjänster 2011:35 001. LED som annonserades den 9 maj 2011.