Upphandling av juridiska tjänster

Första AP-fonden genomför en upphandling av  juridiska tjänster såsom t.ex.granskning av dokumentation för fondens alternativa investeringar samt skatterjuridik. Annons finns i databasen Allego samt på Första AP-fondens hemsida.