Förvaltning av aktier i utvecklingsmarknader

Första AP-fonden avser att upphandla förvaltningstjänster avseende aktier i utvecklingsmarknader både Emerging Markets (EM) och Frontier Markets (FM).

AP1 har en målsättningen att öka andelen aktivt förvaltade mandat inom utvecklingsmarknader samt investera i småbolag i dessa marknader. Fonden har en "core - satellite" filosofi i portföljkonstruktion. Där sateliterna bör vara dedikerade förvaltare som är indexoberoende. Fokus ska vara mer på absolutavkastningen än relativt index.

Följande strategier kommer att utvärderas:

- EM Globalt
- FM Globalt
- Kombination av EM och FM Globalt
- EM Globalt Småbolag
- EM Regionala (Asien, Latinamerika och EMEA)
- FM Regionala (Asien, Afrika)

Även strategier som är liknande dessa strategier kan komma att utvärderas.

  • Mer information om upphandlingen och hur man ansöker hittar du i TED -annonsen på samlingssidan för upphandlingar.
  • Information om "Issues raised in Article 29 (a)-(g) of Directive 92/50/EEC" som nämns under punkt III.2.2 i upphandlingen, hittar du här.
  • Första AP-fondens "SRI-policy" ingår i fondens ägarpolicy.

För att deltaga i upphandlingen ska ett elektroniskt frågeformulär fyllas i enligt följande:

  • Skapa ett användarkonto här (varje användare kan endast besvara ett formulär i följande kategorier, Passiv eller Aktiv/Semiaktiv. Om ni önskar lämna in fler RFP's måste ett nytt användarkonto skapas med en ny e-post adress).
  • Använd följande länk till Aktiv/Semiaktiv RFP eller denna för Passiv RFP.
  • Skicka de bilagor som finns angivna i RFP under avsnittet "General instructions" med e-post till procurement.201253@ap1.se
  • Använd följande excelmallar för att skicka innehavslista och GIPS-certifierad avkastningshistorik.
  • Sista dag för att registrera RFP är den 17 februari 2013.

En PDF-version av respektive RFP finns att ladda ned nedan.

Första AP-fonden prenumererar på Mercer's Global Investment Manager Database (GIMD). För en effektivare upphandling uppmuntrar vi förvaltarna hålla denna databas uppdaterad.

Om ni inte förmedlar data till GIMD i dagsläget kan ni kontakta Mercer Europe som kan ge er behörighet till databasen.

Frågor om upphandlingen kan ställas till:

Majdi Chammas på Första AP-fonden, tel 08-566 20 200, e-mail procurement.201253@ap1.se.

Frågor från respondenterna och svar avseende upphandlingen kommer att publiceras på samlingssidan för upphandlingar den 10 januari 2013.