Beslut i upphandlingen Förvaltning av aktier i utvecklingsmarknader

Första AP-Fonden beslutar att i upphandlingen med diarienummer EXT2012:53, Förvaltning av aktier i utvecklingsländer att godkänna följande förvaltare för förvaltningsuppdrag.

 

Aberdeen Asset Management

Analytic Investors

ARISAIG

Ashmore EMM

Blackrock

Brandes Investment Partners

Comgest Asset Management

Coronation Fund Managers

Fisher Investments

GMO

Investec Asset Management

Legal & General Investment Management

Lloyd George Management

Somerset Capital Management

Victory Capital Management

William Blair & Company


Beslutet innebär att förvaltarna godkänts för förvaltning inom området. Beslut om fondering av förvaltare tas separat.

Beslutet motiveras enligt följande:

De utvalda förvaltarna har en bredd som ger fonden god flexibilitet och diversifiering tillsammans med en hög förväntad riskjusterad avkastning efter kostnader. Förvaltarna bedöms komplettera varandra väl i investeringsstilar och riskprofiler och bidrar därigenom till riskspridningen i portföljen.