Tilldelningsbeslut avseende upphandling av kontorsstädning

Första AP-fonden har beslutat att lämna uppdraget om lokalvård i fondens kontorslokaler till Itri Städ i Stockholm AB med motiveringen att företaget bedömts tillhandahålla efterfrågade tjänster (Dnr 2012:52.FAS - Upphandling av städtjänst) på de ekonomiskt mest fördelaktiga villkoren med bektande av kompetens och förmåga samt pris.