Konsult för översyn av system

Första AP-fonden upphandlar konsultjänst för översyn av system och processer för värdering, mätning av risk och avkastning samt hantering av finansiella data. Konsultuppdraget innebär att tillhandahålla projektledning och eventuellt andra resurser som bedöms lämpliga för att genomföra översynen.

Länk till annonsen/meddelandet