Layouttjänster för tryck och webbplats samt teknisk utveckling av webbplats

Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden samarbetar beträffande miljö- och etikfrågor i genom det gemensamma Etikrådet. Etikrådet informerar om sitt arbete dels genom sin hemsida www.etikradetapfonderna.se, dels genom en hållbarhetsrapport som publiceras årligen. ’

Etikrådet upphandlar nu layouttjänster för tryck och hemsida samt teknisk utveckling av webbplats. Med layouttjänster för tryck avses formgivning inklusive illustrationer och fotografering samt sättning av Etikrådets hållbarhetsrapport, tryck av rapporter, illustrationer samt layouthjälp med power point-presentationer och anpassning till digital med så som hemsida och Ipad.

Med layouttjänster för webbplats avses förslag på övergripande form samt grafisk form för olika sidtyper.

Med teknisk utveckling av webbplats avses både frontend utveckling (HTML, CSS mm) samt backendutveckling samt test och uppsättning av webbplats hos driftleverantör av hemsida. Webbplatsen ska utvecklas i ett gratis CMS-system, exempelvis Wordpress eller Umbraco.

Upphandlingen görs som en urvalsupphandling. Det innebär att alla företag i ett första steg kan ansöka om att få lämna anbud. Ett urval görs bland de ansökningar som inkommit där samtliga kriterier är uppfyllda. Etikrådet kommer därefter bjuda in fem till tio företag att lämna in anbud. 

Ett ramavtal kommer att tecknas med två leverantörer. Avtalsperioden är fyra år. Inget minsta avrop garanteras.

Om ditt företag vill få möjlighet att lämna anbud ska företaget kunna lämna anbud på upphandlingens samtliga delar dvs layouttjänster tryck, layouttjänster webbplats samt teknisk utveckling webbplats. Dessutom ska samtliga nio uppgifter som nämns under avsnitt III.2.1 i upphandlingsannonsen uppfyllas.

Intresseanmälan om att delta i upphandlingen ska ha kommit in till Etikrådet senast den 20 augusti 2013. Skicka ansökan, gärna som en bilaga i ett e-postmeddelande till info@etikradetapfonderna.se. Märk e-postmeddelandet med texten: Diarienummer FFK 2013/5 ärenderaden.

De 5-10 företag som väljs ut kommer att erhålla ett förfrågningsunderlag med mer detaljerade frågor runt den 10 september 2013.

Mer information om Etikrådet finns på www.etikradetapfonderna.se .
Mer information om upphandling och anbudsansökning finns att läsa i TED-annonsen på samlingssidan på upphandlingar.

Vid eventuella frågor rörande upphandlingen skicka mail senast den 5 augusti 2013 till info@etikradetapfonderna.se och ange Diarienummer FFK 2013/5 i ärenderaden. Svaren på frågorna kommer att finnas på  samlingssidan på upphandlingar den 7 augusti 2013.