Rekryteringstjänster

På uppdrag av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden genomförs nu en upphandlingen av ramavtal för rekryteringstjänster via sökuppdrag (search) av ledande chefs- och seniora specialistbefattningar inom finans/kapitalförvaltning.

Mer information om upphandling och anbudsansökning finns att läsa i TED-annonsen på samlingssidan på upphandlingar.

Frågor om upphandlingen kan ställas till:

e-mail: annika.agri@ap1.se