Tjänster för global röstning

Första AP-fonden, Andra AP-fonden, Tredje AP-fonden och Fjärde AP-fonden (fonderna) upphandlar genom ett delvis samordnat förfarande en röstningsplattform och service globala aktier (tjänsterna) för röstning på bolagsstämmor utanför Sverige.

Sedan 2009 har fonderna röstat på stämmor i cirka 500 utländska bolag. Varje fond beslutar själv hur röstningen ska göras i varje enskilt bolag. En svensk konsultfirma inom bolagsstyrning administrerar röstningen och en konsultfirma i Storbritannien tillhandahåller en röstningsplattform.

Andra AP-fonden har fått i uppdrag att annonsera upphandlingen av fonderna. Anbud i upphandlingen ska sändas till Andra AP-fonden senast 2013-11-18 kl 17:00. Anbuden ska märkas med "dnr AP2 2013/38 ".

Mer information om upphandlingen och hur man ansöker hittar du i TED-annonsen. Förfrågningsunderlaget (Request For Proposal) för tjänsterna finns här (pdf).