Upphandling - förvaltning av företagsobligationer High Yield Credits

Första AP-fonden avser att upphandla förvaltningstjänster avseende företagsobligationer - High Yield Credits.

Upphandlingen kommer att omfatta följande:

- Global High Yield

- European High Yield

- US High Yield

Även strategier som är liknande dessa strategier kan komma att utvärderas.

Mer information om upphandlingen och hur man ansöker hittar du i TED -annonsen på samlingssidan för upphandlingar.
Första AP-fondens "Hållbarhetsstrategi och vision" ingår i fondens ägarpolicy.
För att deltaga i upphandlingen skall ett elektroniskt frågeformulär fyllas i enligt följande:

Skapa ett användarkonto här (varje användare kan endast besvara ett formulär i följande kategorier Global High Yield, European High Yield och US High Yield. Om ni önskar lämna in fler RFP's måste ett nytt användarkonto skapas med en ny e-post adress).
Använd följande länk till RFP.
Skicka de bilagor som finns angivna i RFP under avsnittet "General instructions" med e-post till procurement.201659@ap1.se
Använd följande excelmallar för att skicka innehavslista och GIPS-certifierad avkastningshistorik.
Sista dag för att registrera RFP är den 31 januari 2017.
En PDF-version av RFP finns att ladda ned här.


Första AP-fonden prenumererar på Mercer's Gobal Investment Manager Database (GIMD). För en effektivare upphandling uppmuntrar vi förvaltarna att hålla denna databas uppdaterad.

Om ni inte förmedlar data till GIMD i dagsläget kan ni kontakta Mercer Europe som kan ge er behörighet till databasen.

Frågor om upphandlingen kan ställas till:

Tina Rönnholm på Första AP-fonden, tel 08-566 20 200, e-mail procurement.201659@ap1.se.

Frågor från respondenterna och svar avseende upphandlingen kommer att publiceras på samlingssidan för upphandlingar den 18 januari 2017.