Beslut i upphandling av förvaltning av företagsobligationer High Yield Credits

Första AP-Fonden beslutar att i upphandlingen med diarienummer EXT2016:59, förvaltning av företagsobligationer High Yield Credits, att godkänna följande förvaltare för förvaltningsuppdrag:

Brigade Capital Management LP
Capital Four Fondsmæglerselskab A/S
Hermes Investment Management Limited
Legal & General Investment Management
M&G Investment Management Limited
MacKay Shields LLC
Morgan Stanley Investment Management Limited
Neuberger Berman Group LLC
Nomura Corporate Research and Asset Management Inc.
Shenkman Capital Management Inc.
TOBAM
Wellington Management International Ltd

Beslutet innebär att förvaltarna ovan godkänts för förvaltning av företagsobligationer High Yield Credits för Första AP-Fonden.  
Beslutet motiveras enligt följande:
De utvalda förvaltarna har en bredd som ger fonden god flexibilitet och diversifiering tillsammans med en hög förväntad riskjusterad avkastning efter kostnader. Förvaltarna bedöms komplettera varandra väl vad gäller investeringsstil, geografisk expertis samt riskprofil och därigenom bidra till riskspridning i portföljen.
Beslut om fondering av förvaltare tas separat.
Stockholm 19 juni, 2017

Majdi Chammas
Head of External Asset Management