Upphandling av Upphandlingskonsulter

Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna ska upphandla ett ramavtal avseende upphandlingskonsulter. Upphandlingen annonseras av Andra AP-fonden.

 

Information med inbjudan till att delta kan erhållas från TendSign under https://www.opic.com/upphandling/upphandlingskonsulter-(andra-ap-fonden-goteborg)-aidb00e81bd31c19a427be8ce1dc5b6d278/?q=upphandlingskonsult&p=1