Upphandling sjukvårdsförsäkring

Upphandling – Sjukvårdsförsäkring för anställda hos Första AP-fonden

Första AP-fonden avser att upphandla Sjukvårdsförsäkring, som kommer att tecknas för alla anställda.

Upphandlingen syftar till att ingå avtal mellan den upphandlande myndigheten och leverantören. Avtalet kommer att fastställa samtliga villkor för sjukvårdstjänster för tre år, med möjlighet till förlängning med ytterligare ett år.

Ytterligare information om upphandlingen:

·         Anbudsinbjudan

·         Förfrågningsunderlag

·         Kravspecifikation

·         AP1:s medarbetare: personnummer och ålder

Anbud och eventuella bilagor skickas med e-post till upphandling2017sjukv@ap1.se

Anbud skall vara Första AP-fonden tillhanda senast den 24 mars 2017, kl 17.00.
i ämnesraden anges ”Anbud-Upphandling av sjukvårdsförsäkring. Diarienummer VS 2017/8”

Frågor om upphandlingen kan ställas till:

Christina Messick på Första AP-fonden, e-mail upphandling2017sjukv@ap1.se.

Frågor från respondenterna och svar avseende upphandlingen kommer att publiceras på samlingssidan för upphandlingar den 17 mars 2017.

 

Bifogade filer eller länkar

23 februari 2017

23 februari 2017