Beslut om förvaltare av aktier i Stillahavsområdet exkl. Japan

Första AP-Fonden har beslutat att i upphandlingen med diarienummer 2007:51.EXT om aktieförvaltning i Stillahavsområdet ex.kl Japan godkänna följande förvaltare för förvaltningsuppdrag

Förvaltare 
Capital International
Lloyd George Management
Blackrock
Barclays Global Investors
F & C Investments
Treasury Asia Asset Management
Fidelity International
Goldman Sachs Asset Management
JP Morgan Asset Management
JF Asset Management
Irish Life Investment Managers
Absolut Asia Asset Management
Schroders Investment  Management


Beslutet innebär att förvaltarna godkänts för förvaltning inom området. Beslut om fondering av förvaltare tas separat.

Beslutet motiveras enligt följande:

De utvalda förvaltarna har en bredd som ger fonden god flexibilitet och diversifiering tillsammans med en hög förväntad riskjusterad avkastning efter kostnader. Förvaltarna bedöms komplettera varandra väl i investeringsstilar och riskprofiler och bidrar därigenom till riskspridningen i portföljen.