Tilldelningsbeslut avseende förvaltning av japanska aktier

Första AP-fonden har beslutat att i upphandlingen med diarienummer 2007:24.EXT om förvaltning av japanska aktier godkänna följande förvaltare för förvaltningsuppdrag:

AllianceBernstein   
AXA Rosenberg  
Baillie Gifford & Co.   
Bank Julius Baer & Co.   
Barclays Global Investors   
BlackRock   
Capital International   
Daiwa SB Investments   
DIAM International   
Goldman Sachs Asset Management International   
IPM, Informed Portfolio Management   
Irish Life Investment Managers   
JPMorgan Asset Management   
Lindsell Train   
Lingohr & Partner   
Marathon   
Martin Currie   
Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp.   
Morgan Stanley Investment Management   
Nomura Asset Management   
Northern Trust Global Investments   
Pictet
Principal Global Investors   
Sinopia Asset Management   
Société Générale Asset Management.   
State Street Global Advisors   
Sumitomo Mitsui Asset Management Company   
T. Rowe Price International   
UBS Global Asset Management/DSI
 

Beslutet innebär att förvaltarna godkänts för förvaltning inom området. Beslut om fondering av förvaltare tas separat.

Beslutet motiveras enligt följande:

De utvalda förvaltarna har en bredd som ger fonden god flexibilitet och diversifiering tillsammans med en hög förväntad riskjusterad avkastning efter kostnader. Förvaltarna bedöms komplettera varandra väl i investeringsstilar och riskprofiler och bidrar därigenom till riskspridningen i portföljen.